Menu

Blijft de Open Universiteit in Enschede?

In een recent rapport staat het voorstel om de vestiging van de Open Universiteit in Enschede mogelijk te sluiten.
De activiteiten in Overijssel worden geconcentreerd in Zwolle. Het voorstel staat in een recent rapport waarin de reorganisatie van de instelling wordt beschreven.

Op dit moment telt Nederland vijftien studiecentra, waarvan twee in Overijssel. De OU – die academische opleidingen aanbiedt – wil dat aantal de komende jaren terug brengen naar vijf. Met die ingreep moet de huidige organisatie ingrijpend worden gemoderniseerd. De huidige structuur is ruim 31 jaar oud, en stamt uit tijd dat er geen computers en internet waren. Een bijkomende noodzaak voor reorganisatie is dat instroom van studenten al jarenlang afneemt.

Bron

Delen